CHIKNI CHAMELI | Katrina Kaif

STARRING: Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Sanjay Dutt & Rishi Kapoor
PRODUCER: Karan Johar
DIRECTOR: Karan Malhotra


 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures


 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures

 Katrina Kaif as Chikni Chameli - Hot and Sensuous Pictures